1  - 10 Δωμάτια

120€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση 

80

Δωρεάν Εκπαίδευση


Δωρεάν Υποστήριξη


Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100
/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
100
/Έτος

11  - 20 Δωμάτια

180€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση 

80

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
120
/Έτος

21 - 30 Δωμάτια

280€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση 

80

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
140
/Έτος

31 - 50 Δωμάτια

380€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση 

80

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
180
/Έτος

51 - 80 Δωμάτια

480€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση 

80

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
220
/Έτος

1. Για δωμάτια > 80 επικοινωνήστε μαζί μας

2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.

3 OTA - 10R

250€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120€

3 OTA - 20R


320€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120€

3 OTA - 30R

400€

Ετήσια Συνδρομή

Setup 

120€

5 OTA - 10R

300€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

1205 OTA - 20R

380€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120

5 OTA - 30R

470€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120

1. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.

Call us today for your hotel… for a successful new season!

Ζητήστε Παρουσίαση